REFERENCES

Ahmed Rüstem Bey-, La Guerre Mondiale et la Question Turco-Arménienne, Berne 1918.

Ahmet Refik-, Iki Komite-Iki Kit'l, Istanbul 1919; Yeni Türkçesi: Hamide Koyukan, Iki Komite Iki Kit'l, Kebikeç Yayinlari, Ankara 1994.

Ahmet Refik-, Kafkas Yollarinda: H'tiralar ve Tahassüsler, Öncü Kitap, Ankara 1992.

AKÇORA, Ergünöz-, Van ve Çevresinde Ermeni Isyanlari (1896-1916), Türk Dünyasi Arastirmalari Vakfi Yayinlari, Istanbul 1994.

ANADOL, Cemal-, Tarihin Isiginda Ermeni Dosyasi, Turan Kitabevi, Istanbul 1982.

Armenian Question: Facts and Documents, Azerbaijan Publishing House, Baku 1992.

Armenians Terrorism: A Threat to Peace, Akdeniz University Publications, Antalya 1985.

Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), Bogaziçi University Publications, Istanbul 1984.

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives Publication, Publication no: 25, Ankara 1995.

Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mez'limi I (1906-1918), Ankara 1995, II (1919), Ankara 1995, III (1919-1920), Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Yayinlari, Ankara 1997

ASAF, Mehmet-, 1909 Adana Ermeni Olaylari ve Anilarim, Hazirlayan: Ismet Parmaksizoglu, Türk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara 1982.

ATAÖV, Türkkaya-, A Brief Glance at the "Armenian Question", Ankara 1984.

ATAÖV, Türkkaya-, A "Statement" Wrongly Attributed to Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 1984.

ATAÖV, Türkkaya-, Tal't Pasa'ya Atfedilen Andonian "Belgeler"i Sahtedir, Ankara 1984.

ATAÖV, Türkkaya-, The Andonian "Documents" Attributed to Tal't Pasha Are Forgeries, Ankara 1984.

ATAÖV, Türkkaya-, The "Armenian Question" Conflict, Trauma & Objectivity, Ankara 1997.

BANOGLU, Niyazi Ahmet-, Ermeni'nin Ermeni'ye Zulmü, Ankara 1976.

BASAR, Zeki-, Ermenilerden Gördüklerimiz, Atatürk Üniversitesi Yayinlari, Ankara 1974.

Cemal Pasa-, H'tir't (1913-1922), Istanbul 1922.

ÇARK, Y.G.-, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (1453-1953), Istanbul 1953.

ÇULCU, Murat (Haz.)-, Ermeni Entrikalarinin Perde Arkasi: Torlakyan Davasi, Kastas Yayinlari, Istanbul 1990.

AKDES, Nimet Kurat-, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990.

Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives (1906-1918), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives Publication,, Publication No: 23, Ankara 1995.

Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives (1919), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives Publication, Publication No: 24, Ankara 1995.

Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives (1919-1920), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives Publication, Publication No: 34, Ankara 1997.

Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives (1920-1922), The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State Archives Departmant of Ottoman Archives Publication, Publication No: 35, Ankara 1998.

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayinlari, Yayin Nu: 14, Ankara 1994.

Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1906-1918), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 23, Ankara 1995.

Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1919), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 24, Ankara 1995.

Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1919-1920), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 34, Ankara 1997.

Arsiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1920-1922), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 35, Ankara 1998.

BARDAKJIAN, Kevork-, "Istanbul Ermeni Patrikliginin Dogusu", Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, Bursa 2000.

BEYDILLI, Kemal-, "1828-1829 Osmanli-Rus Savasinda Dogu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler", TTK Belgeler, nr.17 (1988)

BRAUDE, B.-Lewis, B.-, Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York, London 1982.

BRITAIN, Great-, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire: Documents Presented to Viscount Grey of Fallodon, Secretary of State For Foreign Affairs, London 1916.

CAHIT, Yalçin H.-, Tal't Pasa'nin H'tiralari, Yenigün Yayinlari, Istanbul 1998.

ÇALIK, Ramazan-, Alman Kaynaklarina Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olaylari, Kültür Bakanligi Yayini, Ankara 2000.

Comités Arméniens, République de Turquie Direction Générale des Archives d'Etat du Primier Ministére Puplication de la Direction du Département des Archives Ottomanes No : 51, Ankara 2001.

DALOGLU, Sel'hattin Turgay-, 1915-1918 Ermeni Zulmü, Dil'r' Yayinlari, Istanbul 1983.

DEMIR, Neside Kerem-, Bir Sehit Anasina Tarihin Söyledikleri: Türkiye'nin Ermeni Meselesi, 3.Baski, Hülbe Yayinlari, Ankara 1982.

DEMIR, Neside Kerem-, The Armenian Question in Turkey, Ankara 1980.

Documents on Massacre Perpetrated by Armenians (1914-1919), Publication of the Depertmant of Ottoman Archives, State Archives of Republic of Turkey, Publication No: 49, Ankara 2001.

Documents on Massacre Perpetrated by Armenians (1919-1921), Publication of the Depertmant of Ottoman Archives, State Archives of Republic of Turkey, Publication No 50, Ankara 2001.

Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, Dis Politika Enstitüsü Yayinlari, Ankara 1982.

EMIRCAN, Abdülali - Mehmet Emin Gerger-, Büyük Ermenistan Hayali ve Kars'tan Karabag'a Ermeni Vahseti, Cemre Yayinlari, Istanbul 1992.

ERCAN, H. Yavuz-, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Türk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara 1988.

Ermeni Komiteleri (1891-1895), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 478, Ankara 2001.

Ermeni Komitelerinin Am'l ve Harekat-i Ihtilaliyesi, Ilan-i Mesrutiyet'ten Evvel ve Sonra, Istanbul 1332.

Ermeniler Tarafindan Yapilan Katliam Belgeleri (1914-1919), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 49, Ankara 2001.

Ermeniler Tarafindan Yapilan Katliam Belgeleri (1919-1921), Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayin Nu: 50, Ankara 2001.

EROGLU, Veysel-, Ermeni Mez'limi, Sebil Yayinevi, Istanbul 1973.

EVANS, Laurence-, United States Policy and The Partition of Turkey (1914-1924), Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1965; Turkçe Tercüme Tevfik Alanay, Türkiye'nin Paylasilmasi, 1914-1924, Istanbul 1972.

FEIGL, Erich-, A Myth of Terror: Armenian Extremism: Its Causes and Its Historical Context, Edition Zeitgeschichte-Freilassing, Austria.

FEIGL, Erich-, Bir Terör Efsanesi, Milliyet Yayinlari, Istanbul 1987.

FEIGL, Erich-, Ein Mythos Des Terrors: Armenischer Extremismus: Seine Ursachen und Hintergründe, Edition Zeitgeschicte-Freilassing, Salzburg 1986.

GAZIGIRAY, A. Alper-, Osmanlilardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörünün Kaynaklari, Gözen Yayinlari, Istanbul 1982.

GÖYÜNÇ, Nejat-, Osmanli Idaresinde Ermeniler, Gültepe Yayinlari, Istanbul 1983.

GÜRÜN, K'muran-, Ermeni Dosyasi, Üçüncü Baski, Türk Tarih Kurumu Yayini, Ankara 1985.

GÜRÜN, K'muran-, Le Dossier Arménien, Triangle, Paris 1984.

GÜRÜN, K'muran-, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, London, Published jointly by K. Rustem & Brother and Weidenfeld & Nicolson Ltd., 1985.

HALAÇOGLU, Yusuf-, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), TTK Yayini, Ankara 2001.

HOCAOGLU, Mehmed-, Arsiv Vesikalariyla Tarihte Ermeni Mez'limi ve Ermeniler, ANDA Dagitim, Istanbul 1976.

Hüseyin N'zim Pasa-, Ermeni Olaylari Tarihi, C. I - II, Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Yayinlari, Yayin Nu: 15, Ankara 1998.

ILTER, Erdal-, Ermeni Kilisesi ve Terör, A.Ü. Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Yayinlari, Ankara 1996.

ILTER, Erdal-, Ermeni Meselesi'nin Perspektifi ve Zeytûn Isy'nlari (1780-1915), Genisletilmis 2. Baski, Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü, Ankara 1995.

ILTER, Erdal-, Ermeni Propagandasinin Kaynaklari, Kamu Hizmetleri Arastirma Vakfi Yayinlari, Ankara 1994.

ILTER, Erdal-, Ermeni ve Rus Mez'limi (1914-1916) (Tanik Ifadeleri), Azerbaycan Kültür Dernegi Yayinlari, Ankara 1996.

ILTER, Erdal-, Içel'de Ermeni Faaliyetleri, Güven Matbaasi, Ankara 1974.

ILTER, Erdal-, Türk-Ermeni Iliskileri Bibliyografyasi, A. Ü. Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Yayinlari, Ankara 1997.

ILTER, Erdal-, Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Sil'hlanma Faaliyetleri (1890-1923), Turan Yayincilik, Istanbul 1995.

KASGARLI, Mehlika Aktok-, Kilikya Ermeni Baronlugu Tarihi, KÖK Yayinlari, Ankara 1990.

Katli'm Efsanesi, Anadolu Basin Birligi Genel Merkezi Yayinlari, Ankara 1987.

KOÇAS, Sadi-, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni Iliskileri, Ankara 1967.

KONUKÇU, Enver-, Ermeniler'in Yesilyayla'daki Türk Soykirimi (11-12 Mart 1918), Atatürk Üniversitesi Rektörlügü Yayinlari, Ankara 1990.

KORKMAZ, Ramazan-, The Armenian Question in General and The Armenian Atrocity in Çildir as Narrated by Living Eye Witnesses, KÖK Yayinlari, Ankara 1993.

KÖYMEN, Atilla-, "Ermeni Soykirimi" Iddialari ve Arsivlerdeki Gerçekler, Ankara 1990.

KURAN, Ercüment-, "Ermeni Meselesinin Milletlerarasi Boyutu (1887-1897)", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile Iliskileri Sempozyumu, Ankara 1985.

Le Probleme Arménien: Neuf Questions, Neuf Reponses, Institut de Politique Etrangère, Ankara 1982.

LOTI, Pierre-, Les Massacres d'Arménie, Paris 1918.

LOWRY, Heaty W.-, Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü'nün Perde Arkasi, Isis Yayimcilik Ltd., Istanbul 1991.

LOWRY, Heaty W.-, The Story Behind Ambassador Morgenthau's Story, The Isis Press, Istanbul 1990,

MALEVILLE, Georges de-, La Tragédie Arménienne de 1915, Editions LANORE, Paris 1988

MALEVILLE, Georges de-, Sözde Ermeni Trajedisi, Türkçe trc.: Galip Üstün, Yilmaz Yayinlari, Istanbul 1991.

Massacre Exerted by the Armenian on the Turks During World War I Pictures, Publication of TGS. Military History and Strategic Studies, Ankara 2001.

MAYEWSKI (Général)-, Ermeniler'in Yaptiklari Katli'mlar, Türkçe trc., Azmi Süslü, A.Ü. Türk Inkil'p Tarihi Enstitüsü Yayinlari, Ankara 1986.

MAYEWSKI (Général)-, Massacres by the Armenians against the Turks, KÖK Yayinlari, Ankara 1991.

MAZICI, Nursen-, Belgelerle Uluslar arasi Rekabette Ermeni Sorunu, Istanbul 1987.

McCARTHY, Justin-, Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, New York and London, New York University Press, 1983.

McCARTHY, Justin-, Osmanli Anadolu Topraklarindaki Müslüman ve Azinlik Nüfus, Türkçe trc., Ihsan Gürsoy, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Baskanligi Yayinlari, Ankara 1995.

NORMAN, C.B.-, Ermenilerin Maskesi Düsüyor (The Armenians Unmasked), Edited by Yavuz Ercan, A.Ü.Osmanli Tarihi Arastirma ve Uygulama Merkezi Yayinlari, Ankara 1993.

ÖKE, Mim Kemal-, Ermeni Sorunu 1914-1923, Ankara 1991.

ÖKTE, Ertugrul Zekai-, Osmanli Arsivi Yildiz Tasnifi Ermeni Meselesi, Türk Tarihi Arastirmalar Vakfi Yayini, Cilt I, II, III, Istanbul 1989.

ÖKTE, Ertugrul Zekai-, Ottoman Archives, Yildiz Collection The Armenian Question, The Historical Reserarch Foundation, Volume I, II, III, Istanbul 1989.

ONUR, Hüdavendigar-, Ermeni Portreleri, Burak Yayinevi, Istanbul 1999.

ONUR, Hüdavendigar-, Ermeniler, Kitabevi Yayinlari, Istanbul 1999.

OREL, Sinasi-Süreyya Yuca-, Affaires Arméniennes les "Telegrammes" de Tal't Pacha, Fait historigue ou fiction, Triangle, Paris 1986.

OREL, Sinasi-Süreyya Yuca-, Ermenilerce Tal't Pasa'ya Atfedilen Telgraflarin Gerçek Yüzü, Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara 1983.

Osmanli Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Osmanli Arsivi Daire Baskanligi Yayinlari, Yayin Nu: 14, Ankara 1994.

Österreichischer Haus-Hof-und Staatsarchiv, Politisches Archiv, XII. 463.

ÖZTÜRK, Hidir-, Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi, Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü Yayinlari, Ankara 1984.

RAMSAUR, Ernest Edmondson-, The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908, Princeton 1957.

SAHIN, Recep-, Tarih Boyunca Türk Idarelerinin Ermeni Politikalari, Ötüken Yayincilik, Istanbul 1988.

SAKARYA, Ihsan-, Belgelerle Ermeni Sorunu, 2.Baski, Genelkurmay ATASE Yayinlari, Ankara 1984.

SARAL, Ahmet Hulki-, Ermeni Meselesi, Ankara 1970.

SERTOGLU, Midhat-, "Türkiye'de Ermeni Meselesi", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayi 4 (1968).

SEVIM, Ali-, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni Iliskileri, Türk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 1983.

SHAW, Stanford J., and Ezel Kural-, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Reform, Revolution and Rebublic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Vol.II, Cambridge Universty Press, London 1977.

SHAW, Stanford J., and Ezel Kural-, Türkçe trc., Mehmet Harmanci, Osmanli Imparatorlugu ve Modern Türkiye, C.II, E Yayinlari, Istanbul 1983.

SIMSIR, Bil'l N.-, British Documents on Ottoman Armenians, C.I: 1856-1880, C.II:1880-1890, C.III:1891-1895, C.IV:1895, Türk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara 1982-1990.

SIMSIR, Bil'l N.-, Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes, C.I: 1886-1893, C.II: 1894-1895, Publications de la Societe Turque d'Histoire, Ankara 1985-1989.

SIMSIR, Bil'l N.-, Osmanli Ermenileri, Bilgi Yayinevi, Ankara 1986.

SIMSIR, Bilal N.-, Sehit Diplomatlarimiz, 2 Cilt, Bilgi Yayinevi, Ankara 2000.

SIMSIR, Bil'l N.-, The Genesis of the Armenian Question, Turkish Historical Society, Ankara 1982.

SOLMAZ, Gürsoy-, Yasayanlarin Dilinden Erzurum-Sarikamis-Kars'ta Ermeni Zulmü (1918-1920), Yüzüncü Yil Üniversitesi Yayinlari, Van 1995.

SONYEL, Sal'hi R.-, Armenian Terrorism: A Menace to the International Community, Cyprus Turkish Association Publications, London 1987.

SONYEL, Sal'hi R.-, Hornus-Sonyel correspondance on the Armenian Question, Cyprus Turkish Association Publications, London 1983.

SONYEL, Sal'hi R.-, The Ottoman Armenians: Victims of Great Power Diplomacy, Published by K.Rustem & Brother, London 1987.

SÜSLÜ, Azmi (Der.)-, Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptiklari Mezalim, A.Ü. Türk Inkil'p Tarihi Enstitüsü, Ankara 1987.

SÜSLÜ, Azmi-, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayi, Yüzüncü Yil Üniversitesi Rektörlügü Yayinlari, Ankara 1990.

SÜSLÜ, A., F. Kirzioglu, R. Yinanç, Y. Halaçoglu-, Türk Tarihinde Ermeniler, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlügü Yayinlari, Ankara 1995.

SÜSLÜ, Azmi-, Russian View on the Atrocities Commited by the Armenians Against the Turks, KÖK Yayinlari, Ankara 1991.

The Armenian Issue in Nine Questions and Answers, Foreign Policy Insitute, Ankara 1982.

The Armenian Murders in our Century, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1986.

The Eastern Question: Imperialism and the Armenian Community,Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü Yayinlari, Ankara 1987.

The Myth of Massacre, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1987.

The Tragedy of Nagorno Karabakh, Azerbaycan Kültür Dernegi Yayinlari, Ankara 1993.

The Turco-Armenian Question: Turkish Point of View, Published by The National Congress of Turkey, Constantinople 1919.

TOYNBEE, Arnold-, Armenian Atrocities: Murder of Nation, London 1915 ve The Murderous Tyranny of the Turk, London 1917.

Türk Ermenileri'nden Gerçekler/Facts from the Turkish Armenians/Realites Exprimees par les Arménians Turcs, Jamanak Yayinlari, Istanbul 1980.

Türk-Ermeni Iliskileri Uluslar arasi Sempozyumu, Atatürk Arastirma Merkezi Yayini, Yayina Hazirlayan: Berna Türkdogan, Ankara 2000.

TÜRKÖZÜ, H. Kemal-, Armenian Atrocity According to Ottoman and Russian Documents, Institute for the Study of Turkish Culture Publication, Ankara 1986.

TÜRKÖZÜ, H. Kemal-, Ermeni Terörizmi, Türk Dünyasi Arastirmalari Vakfi Yayinlari, Istanbul 1985.

TÜRKÖZÜ, H. Kemal-, Osmanli ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, 2.Baski, Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü, Ankara 1983; 3.Baski: Ankara 1995.

TÜZÜN, Nejat-, Tarihimizde Ermeniler, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve Ilkeleri Arastirma Merkezi Yayinlari, Isparta 1983.

URAS, Esat-, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, Genisletilmis 2.Baski: Belge Yayinlari, Istanbul 1987.

URAS, Esat-, The Armenians in History and the Armenian Question, Documentary Publications, Istanbul 1988.

VEFA, Ahmet-, Die Wahreit über die Armenier, Ankara 1976.

VEFA, Ahmet-, Truth About Armenians, Ankara 1975.

YILDIRIM, Hüsamettin-, Ermeni Iddialari ve Gerçekler, Sistem Ofset Yayinlari, Ankara 2000.

YILDIRIM, Hüsamettin-, Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri (1914-1918), KÖK Yayinlari, Ankara 1990.

YURTSEVER, Cezmi-, Ermeni Terörü: Gelisimi ve Analizi, Istanbul 1987.

Yüzyilimizdaki Ermeni Cinayetleri, Anadolu Basin Birligi Genel Merkezi Yayinlari, Ankara 1986.